Nöt 29. Kalvar har senast från 2 veckors ålder fri tillgång till grovfoder (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att kalvar senast från och med två veckors ålder har fri tillgång på hö, ensilage eller annan typ av grovfoder.

Kontrollpunkten ingår som grundvillkor. Otillräckligt fiberinnehåll i foder till kalvar är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 11)

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Grovfodrets främsta uppgift är att stimulera förmagarnas (våm, nätmage och bladmage) tillväxt och att utveckla våmfloran hos kalven. Kalvar bör därför ges grovfoder från att den är nyfödd så att våmmen kommer igång så snabbt som möjligt. Av hygieniska skäl är hö att föredra framför ensilage, används ensilage bör det bytas eller fodras flera gånger per dag.

Vad säger lagen?