Nöt 56. Nötkreatur äldre än 6 månader hålls så att deras sociala kontaktbehov är tillgodosett (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att djuren kan ha ögonkontakt och beröra varandra.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Möjliggör att dina djur kan ha ögonkontakt och beröra varandra med minst noskontakt
  • Undantag för berörings- och synkravet är om syftet är väl motiverat från djurskydds-, djurhälso- eller smittskyddssynpunkt, t.ex. djur i karantän, djur som hålls för särskild vård och för avelstjurar för att minska risken för betäckning av för unga kvigor.

Vad säger lagen?