Nöt 11. Utrymmen för nötkreatur äldre än 6 månader är enligt gällande mått föreskrifter (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

Att utrymmena är acceptabla och minst i enlighet med måttbestämmelserna för samtliga djurkategorier. Jordbruksverket 5.2.12-01071/2024 25(67)

 • Att djuren får plats ordentligt på båspallen. Djuren ska inte behöva ligga eller stå i gödselrännan eller på gödselgången.
 • Att djuren kan vila normalt, t ex med ena benet framsträckt eller med huvudet sträckt bakåt utefter bålen mot flanken. Olämplig utformning av inredningssystem (t.ex. vissa bindslen, båsavskiljare, nackbommar och foderbordsavstängningar) kan ge kläm-, tryck-, skav- eller trampskador.
 • Att samtliga djur får plats att ligga ner samtidigt och röra sig obehindrat.
 • Att det finns tillräckligt med plats för djuren att äta.

Följande iakttagelser kan indikera utrymmesbrist

 • Om djurantalet överstiger boxens/utrymmets dimensionering.
 • Om djuren inte får ordentligt med plats att ligga samtidigt på definierade liggytor.
 • Om ligg- eller ätplatser inte medger att djuren kan ligga/stå i normal kroppsposition.
 • Om alla djur i lösdrift vid samtidig utfodring inte får plats vid foderplatsen.
 • Om färre än hälften av djuren kan äta samtidigt vid fri utfordring. (Observera dock att en ätplats per tre djur är tillåtet enligt 3 kap. 8 § i L104 förutsatt att djuren kan inta foder på ett lugnt och naturligt sätt).
 • Om ranglåga djur saknar möjliga flyktvägar för att undvika konflikter.
 • Om djur har svårt att röra sig på ett för djuren normalt sätt, t.ex. lägga eller resa sig. • Om det förekommer magra eller smutsiga djur.
 • Om det förekommer inaktiva djur som står stilla.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Skapa en rutin för att upptäcka skav på nacken eller hasor. Skav på nacken eller hasor kan vara tecken på att nackbommen sitter fel eller att båsen är fel utformade. Uppskatta om skaven på djuren är på enstaka individer eller på ett större antal djur.
 • Kontrollera att djuren kan ligga ned naturligt i olika ställningar i liggbåsen utan att få skav, ligga utanför båspallen eller bli smutsiga.
 • Kontrollera beläggningsgraden kontinuerligt. En för hög beläggningsgrad kan skapa onödig stress i flocken och lågrankade kor kan riskera att bli utan foder och då tappa i hull och produktion.

Vad säger lagen?

Läs mer