Nöt 51. Automatiska system och anordningar hos kalvar ges daglig tillsyn (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för utförandet av den dagliga kontrollen. Hur ofta kontrolleras att automatiska vattenkoppar, utfordringsutrustning, ventilationssystem, utgödslingssystem m.m. fungerar? Ev, test av ett utspritt urval av vattenkoppar så att de fungerar.
  • Trasig eller nedsmutsad utrustning kan vara tecken på bristande tillsyn.
  • Vatten- och utfordringsanordningar ska hålla en god hygienisk nivå, en bra standard och ska vara i funktionellt skick.

 I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Daglig tillsyn av vissa automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa är grundvillkor. (AD, bilaga, punkt 13) Daglig inspektion av vissa automatiska system i stallar med kalvar är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 4)

Vad kan du som lantbrukare göra?

Skapa goda arbetsrutiner/checklista för:

  • Daglig tillsyn av kalvarnas vattenkoppar, flöde och hygien.
  • Daglig tillsyn av kalvarnas foderautomater, funktion och hygien.
  • Daglig tillsyn av kalvarnas ventilation- och utgödslingssystem.
  • Finns ex, nödventilation, hur fungerar den?

Hur man kontrollerar vattenflödet: Tillräckligt flöde är 15 -20 liter vatten per minut. Om du låter en vattenkopp flöda över ner i en hink, bör du fylla 10 liter inom 40 sekunder.

Vad säger lagen?