Nöt 13. Kalvar hålls lösgående och på ett sådant sätt att de kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

Att kalvar inte är uppbundna.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. 

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Kalvar hålls lösgående och på ett sådant sätt att de kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena. 

Vad säger lagen?