Får 39. Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket

Kontrollen kan omfatta

  • Avlivas djur utan dröjsmål om djuret inte går att behandla eller är så sjukt eller skadat att avlivning krävs?
  • Har djurhållaren kunskap och egen utrustning för att avliva djur eller kan han eller hon få snabb hjälp vid behov?

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Gå utbildning om avlivning av djur
  • Ha lämplig utrustning för avlivning hemma, exempelvis bultpistol och kniv.
  • Underhåll utrustningen.
  • Om du inte själv kan avliva djuret ha en kontakt som kan utföra avlivning med kort varsel. Exempelvis Svensk lantbrukstjänst – Så går det till
Ytrustning för att avliva får och lamm, ammunition, bultpistol, dubbeleggad kniv och utrustning för vapenvård.

Vad säger lagen?

Läs mer