Får 38. Kravet på att avel inte innebär lamnings- eller killningssvårigheter eller annat lidande följs

Grundvillkor

 Kontrollen kan omfatta

 • Att för tidig betäckning av unga djur inte sker och att sådana djur hålls på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras. För tidig betäckning av ett för ungt djur innebär en stor risk för lidande för både det djuret och för dess avkomma under lamningen.
 • Vid vilken ålder djuren brukar betäckas. Könsmognad hos tackor inträffar tidigast vid 5- 8 månaders ålder och hos baggar vid 4-6 månader, men kan variera beroende på ras, viktutveckling m.m.
 • Att tackor som kan förväntas ha förlossningssvårigheter inte betäcks eller insemineras.
 • Att djur med genetiska defekter inte används på ett otillåtet sätt i avelsarbetet.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Skilj av bagglamm innan de blir könsmogna (4–6 månaders ålder, variation mellan raser)
 • Vid betäckning av livlamm är det viktigt att de är tillräckligt stora, minst 60% av vuxenvikt.
 • Tackorna ska vid betäckning vara i positiv energibalans, hullpoäng 3–3,5.
 • Tackorna behöver minst 2 månader mellan avvänjning och betäckning.
 • I Fårpengenpärmen finns underlag för dokumentation.Fårpengen (hushallningssallskapet.se)
 • Avla inte på defekta djur.
 • Undvik inavel, ta hjälp av Elitlamms släktskapstest Släktskapstest (elitlamm.com)

Vad säger lagen?

Läs mer