Fårpengen

Ersättning för extra djuromsorg

Om du har minst en djurenhet kan du i samband med SAM-ansökan ansöka om ersättning för extra djuromsorg för får, den så kallade Fårpengen. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om vad som krävs för att få ersättningen.

Djurvälfärdsersättning extra djuromsorg för får – jordbruksverket.se

Du som är fårägare kan söka stödet hos Jordbruksverket och för att få djurvälfärdsersättningen behöver en rad villkor vara uppfyllda. Bland annat behöver du göra en produktionsplan, hullbedömning, foderanalyser, foderinventering och foderstater för olika produktionsstadier.

Beställ fårpengenpärmen

För att underlätta för dig har vi tagit fram en pärm med aktuella mallar och exempel på all den dokumentation som krävs för att du ska uppfylla kraven. Material för foderprovtagning och träckprov bifogas pärmen.

Beställ pärmen genom att fylla i formuläret nedan. Du kan välja att beställa hela pärmen eller en uppdatering om du har pärmen sedan tidigare.

Pris
Hela pärmen: 640 kr inkl. moms och frakt
Uppdatering av innehållet: 485 kr inkl. moms och frakt

Du kan också anlita en av Hushållningssällskapets rådgivare som är fri från kommersiella intressen och kan bistå med:

  • uträkning av gårdens fodertillgång för hela året
  • uttag av foderprov
  • tolkning av grovfoderanalyser
  • beräkning av foderstater
  • att upprätta en produktionsplan.