Får 41. Vad äger lagen?

L107 2 kap. 4 §

4 § Fåren ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.