Får 41. Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter

Kontrollen kan omfatta

  • En bedömning av om tillsynen är betryggande i aktuellt hållandesystem

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • På stora betesmarker kan hjälpmedel som vallhund eller fyrhjuling användas som underlättar tillsynen.
  • Fyrhjuling med vagn eller traktor underlättar förflyttning av sjuka djur.
  • Samlingsfålla eller sorteringsanläggning med tillskottsutfodring kan användas vid genomgång av djuren

Vad säger lagen?