Får 3. Vad säger lagen?

L107 2 kap. 3 § 

3 § Fåren ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade får samt får som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga får, särskilt vid tiden kring förlossningen.