Får 3. Kravet på extra tillsyn är uppfyllt

Kontrollen kan omfatta  

  • Hur sker kontroll/övervakning av sjuka och skadade djur samt djur som uppvisar ett avvikande beteende och som kan vara tecken på ohälsa? 
  • Hur hålls berörda djur så att tillsynen underlättas (t.ex. sjukbox, i särskild grupp)? 
  • Hur ofta och på vilket sätt övervakas lamning resp. killning? Vilka arbetsrutiner finns, inklusive personalbemanning, för särskild tillsyn och övervakning av nyfödda eller högdräktiga djur som behöver tillsyn oftare än en gång dagligen. Diskutera med djurhållaren hur detta ordnas, särskilt vid tidpunkt på dygnet då personalstyrkan normalt är reducerad. 
  • Hur extra tillsynsrutiner över tillfälligt tjudrade eller uppbundna djur fungerar. 
  • Hur särskiljer man eller grupperar om djur som behöver särskilda åtgärder (t.ex. djur i underhull som behöver tillskotts utfodras) eller vård avskild från övriga i en grupp? Detta är ett viktig led i den bedömning av djur som behandlas i kontrollpunkt FårGet 2. Vissa djur på bete kan behöva extra tillsyn, vilka rutiner har djurhållaren för att särskilja dessa? Vilka åtgärder vidtas vid behov

Vad kan du som lantbrukare göra? 

  • Enligt föreskrifterna ska nyfödda, högdräktiga, sjuka eller skadade djur samt djur som uppvisar ett onormalt beteende (ex lågrankat djur) ges extra tillsyn dvs flera gånger per dag. 
  • Om djur tjudras bör de hållas under noggrann uppsikt och därmed betraktas som djur med behov av extra tillsyn dvs flera gånger per dag.  

Vad säger lagen?

Läs mer