Får 4. Vad säger lagen?

L107 2 kap. 6 § 

6 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska kontrolleras dagligen.