Får 4. Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar

Grundvillkor  

Kontrollen kan omfatta

Rutiner för utförandet av den dagliga kontrollen. Hur ofta kontrolleras att automatiska vattenkoppar, utfordringsutrustning, ventilationssystem, utgödslingssystem m.m. fungerar? Diskutera detta med djurhållaren och testa ett utspritt urval av vattenkoppar så att de fungerar. Testa eller låt djurhållaren demonstrera test av foderautomater om sådana finns.

Vad kan du som lantbrukare göra?  

  • Kontrollera funktion och rengör vattenanordningar dagligen. Kontrollera vattenflödet, rekommenderat flöde är 3–4 l/min.  
  • Om du har mekanisk ventilation ska du kolla dagligen att den fungerar. 
  • Om du har mekanisk ventilation måste du även ha nödventilation exempelvis öppningsbara fönster eller dörrar.  
  • Om du har automatisk utgödsling eller utfodring ska du kolla dagligen att den fungerar. 

Vad säger lagen?