Får 27. Vad säger lagen?

L107 3 kap. 2 § 

2 § Fåren ska ha tillgång till hö, halm eller annat lämpligt grovfoder som kan tillgodose deras sysselsättningsbehov.