Får 27. Fåren har tillgång till grovfoder som tillgodoser deras sysselsättningsbehov

Kontrollen kan omfatta

 • På vilket sätt djuren tilldelas grovfoder. 
 • Vilken typ av grovfoder som ges.

Vad kan du som lantbrukare göra? 

 • Hur utfodrar ni grovfoder? (till grovfoder räknas halm, hö, ensilage, helsädesensilage eller hösilage)  
 • Ger du tillräckliga mängder för att djuret ska må bra?  
  • En grov tumregel är ett minimiintag av grovfoder på 40% av ts-intaget.  
  • Grovfoderintaget begränsas av fiberinnehållet (NDF) i fodret. Fiberintaget kan vara ca 1,5 % av kroppsvikten men med stor individuell variation.  
 • Idissling (10–12 sammandragningar/5 minuter) 
 • Djuren har inte utvecklat några beteendestörningar som exempelvis att de plockar ull från andra får och äter 
 • Ha en foderstat som uppfyller djurens näringsbehov.  

Vad säger lagen?