Får 25. Djuren ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel

Grundvillkor 

Kontrollen kan omfatta

  • Om det förekommer djur i för lågt hull (läs mer under vägledning till FårGet 6)
  • Att lagring och eventuell fodertillverkning på gården håller en tillräcklig hygienisk nivå. Om foderblandare används bör även denna kontrolleras. 
  • Lagringsutrymmens skick och skötsel. 
  • Resultat av foderanalys vid behov.

Vad kan du som lantbrukare göra? 

  • Håll rent vid utfodringsplatsen och övriga foderutrymme  
  • Tänk på att djuren ska vara i normalhull (hullklass 3). Sträva efter så lite spridning i hull som möjligt. Gruppera vid behov. 
  • Hullbedöm dina djur  
  • Analysera ditt foder och gör en foderstat. Vid behov ta hjälp av en rådgivare 
  • Använd gärna Fårpengenpärmen (hushallningssallskapet.se)  eller motsvarande för att underlätta att du har all dokumentation som krävs för fårpengen.  
  • Gör en tillväxtplan och väg dina lamm regelbundet. Dokumentera och åtgärda.
Lamm på foderbord ger risk för dålig hygienisk kvalitet på fodret. 

 

Håll rent runt utfodringsplats.

Vad säger lagen? 

Läs mer