Får 24. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 4 § 

Krav på tillsyn, foder och vatten 

4 §   Djur ska ges tillräcklig tillsyn. 

Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur. 

L107 3 kap. 4-8 §§ 

Anordningar, installationer och utrymme

4 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att fåren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten. Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avvisare. Avvisarna ska vara så konstruerade att fåren enbart kommer i kontakt med dem vid försök att påverka öppningen och så att de inte skadar fåren.  

5 § En transponder- eller responderstyrd foderstation får inte användas av fler får än att alla hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar. 

 7 § Avstånd mellan foderbord eller foderhäck och vägg eller motsvarande ska vara minst 2,0 m.  

8 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenförsörjning ska vara minst: – 1 drickplats per 15 tackor av mjölkras, – 1 drickplats per 30 djur övriga får.