Får 24. Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

 • Att placeringen och dimensioneringen av utfodrings- och vattningsanordningar möjliggör för djuren att inta foder och vatten på ett lugnt och naturligt sätt. Exempelvis ska djuren kunna ha en naturlig kroppsställning då de äter och dricker.  
 • Att alla får plats att äta samtidigt vid restriktiv utfodring. 
 • Att djuren har tillräckligt med utrymme för att äta. 
 • Att antalet drickplatser finns i rätt mängd i förhållande till antalet djur. 

Vad kan jag som lantbrukare göra? 

 • Mät så att djuren har tillräcklig plats vid foderbordet/foderhäcken Uträkning mått.xlsx 
 • Se till att djuren har tillräckligt många dricksplatser och kan dricka på ett normalt sätt.  
  • 1 Dricksplats per 15 tackor av mjölkras 
  • 1 dricksplats per 30 övriga djur 
 • Om du har restriktiv utfodring måste alla djur få plats vid foderbordet 
 • Om du har fri tillgång gäller 3 djur/ätplats 
 • Tänk på att dina djur inte ska ha skav från inredningen.  
 • Tänk på att djuren ska vara i normalhull. Sträva efter så lite spridning i hull som möjligt. Gruppera vid behov. 
 • Håll utkik efter djur som uppvisar onormalt beteende vid utfodring. Exempelvis om de ligger på knä. 
 • En fördel är om du kan reglera höjden på foderbordet med växande ströbädd. Alternativt ha en klack framför foderbordet.  
En foderbordsfront med snedställda rör eller brädor försvårar för lamm att komma upp på foderbordet.

 

En pall framför foderbordet underlättar ätandet innan ströbädden växt till.

 

Får som inte står i normal ätposition.

 

Klack vid foderbord.

 

Lamm på foderbordet kan indikera på felaktig utformning av foderbord.

 

Rengör vattenkoppen dagligen.

Vad säger lagen?

Läs mer