Får 29. Vad säger lagen?

L107 4 kap. 3 §

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.