Får 29. Kraven på ströets kvalitet och användningen av strö på liggytor är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för daglig tilldelning av strömedel. Omfattning och mängd så att en bra liggkomfort och god hygien uppnås.
  • Tilldelning av strömedel i system med ströbädd. Hur anläggs och sköts ströbädden? Hur och i vilken omfattning sker tillförsel av halm? Används rent strömedel av god kvalitet, är det t.ex. torrt och fritt från mögel? I denna bedömning bör ingå en kontroll av lagringsplatsen för strömedel. Det är oftast nödvändigt att lagring av strömedel sker under tak och eller i lämpligt utrymme för att bibehålla dess kvalitet.
  • För att kontrollera att strömedel används kan du t.ex. titta på gödselplattan (gäller inte i system med djupströbädd).
  • Om det finns godtagbart med strö hos lamm och killingar. Drag och kyla på liggplatsen har visat sig vara en vanlig orsak till diarré och sänker även motståndskraften mot luftvägsinfektioner.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Ströa tillräckligt mycket så att du alltid har en torr och ren bädd.
  • Ströa gärna dagligen, extra viktigt under lamningsperioden.
  • Använd halm av hygienisk bra kvalitet. Extra viktigt under lamning och digivning
  • Är du osäker på den hygieniska kvaliteten, ta en hygienanalys.
  • Vid brist på halm kan andra strömedel användas se ströguide från Gård & Djurhälsan
Torr och ren ströbädd. 

Vad säger lagen?