Får 15. Vad säger lagen?

L107 2 kap. 14 §

14 § Föremål och ämnen som kan skada djuren ska förvaras så att de är oåtkomliga för dessa.