Arvensis

Arvensis är tidningen för den professionella lantbrukaren inom växtodlingsområdet.

Här får du granskad och komprimerad kunskap från några av Sveriges mest pålästa rådgivare. Vi skriver framförallt om den svenska växtodlingsmarknaden men ger dig även internationella utblickar.

Arvensis ges ut av HIR Skåne, Hushållningssällskapen Skåne, Halland, Västra, Östergötland, Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Västmanland, HS Konsult och Växa Sverige

 

Vill du provläsa Arvensis? Nummer 4/5 2019 kan du läsa direkt på webben >> Arvensis 4-5 19

I dubbelnumret hittar du artiklar, notiser och vår guide till Borgeby Fältdagar 2019

 

Annonsera i Arvensis?

Thomas Linné, annonssäljare

010-476 22 04 e-post

 

 

Prenumerera på Arvensis

Ett års prenumeration, 8 nummer

  • inom Sverige, Norge, Danmark 945 kr + 6 % moms (Danmark: ange VAT-nummer). Skriv land och ev. VAT-nummer i meddelanderutan.
  • inom Finland 104 euro + 6 % moms (dras av om VAT-nummer anges). Skriv land och VAT-nummer i meddelanderutan.

Vid frågor om prenumerationen, kontakta arvensis@hushallningssallskapet.se eller Stina Jönsson.