Arvensis

Arvensis är tidningen för den professionella lantbrukaren inom växtodlingsområdet.

Här får du granskad och komprimerad kunskap från några av Sveriges mest pålästa rådgivare. Vi skriver framförallt om den svenska växtodlingsmarknaden men ger dig även internationella utblickar.

Arvensis ges ut av HIR Skåne, Hushållningssällskapen Skåne, Halland, Västra, Östergötland, Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Västmanland, HS Konsult och Växa Sverige

Prenumerera på Arvensis

Ett års prenumeration, 8 nummer

  • inom Sverige, Norge, Danmark 945 kr + 6 % moms (Danmark: ange VAT-nummer). Skriv land och ev. VAT-nummer i meddelanderutan.
  • inom Finland 104 euro + 6 % moms (dras av om VAT-nummer anges). Skriv land och VAT-nummer i meddelanderutan.

Frågor

Vid frågor om prenumerationen eller annat angående Arvensis, kontakta arvensis@hushallningssallskapet.se eller Stina Jönsson»

Annonsera

Vill du annonsera i Arvensis kontakta annonssäljare Thomas Linné,  tel. 010-476 22 04, e-post»

Ansvarig utgivare

Pär Martinsson, tel. 010-476 22 01, e-post»

Beställ prenumeration

 

Vill du provläsa Arvensis?

Nr 1 2020 kan du läsa direkt på webben.

Arvensis 1 2020