Lönsam gröda

Jämför dig gärna med andra

Vill du veta hur dina skördar, maskinkostnader och lönsamhet står sig jämfört med andra lantbrukare? Vill du ha en ordentlig genomgång av din växtodling? Då är Lönsam gröda rätt tjänst för dig.

Hushållningssällskapet har tagit fram en tjänst där en ekonomisk uppföljning sker för varje gröda på din gård. Det görs en maskinkostnadsanalys av gårdens specifika maskiner som ligger till grund för maskinkostnader i varje grödkalkyl. Grödkalkylerna upprättas som efterkalkyler för den senaste växtodlingssäsongen.

De gårdsspecifika efterkalkylerna kan sedan jämföras med andra lantbrukare i området eller hela Sverige, som upprättats efter samma principer. Vilket svarar på hur din odling av grödan ligger till i förhållande till andra lantbrukare. Du kan jämföra ditt resultat, dina skördar och dina kostnader med andra lantbrukare. Ditt material blir anonymt i jämförelsen, så dina siffror kommer inte kunna härledas till ditt företag liksom inte du kan se vilken lantbrukare övriga siffror kommer ifrån.