Jämför dig gärna med andra

Vill du veta hur dina skördar, maskinkostnader och lönsamhet står sig jämfört med andra lantbrukare? Vill du ha en ordentlig genomgång av din växtodling? Då är Lönsam gröda rätt tjänst för dig.

Hushållningssällskapet har tagit fram en tjänst där en ekonomisk uppföljning sker för varje gröda på din gård. Det görs en maskinkostnadsanalys av gårdens specifika maskiner som ligger till grund för maskinkostnader i varje grödkalkyl. Grödkalkylerna upprättas som efterkalkyler för den senaste växtodlingssäsongen.

De gårdsspecifika efterkalkylerna kan sedan jämföras med andra lantbrukare i området eller hela Sverige, som upprättats efter samma principer. Vilket svarar på hur din odling av grödan ligger till i förhållande till andra lantbrukare. Du kan jämföra ditt resultat, dina skördar och dina kostnader med andra lantbrukare. Ditt material blir anonymt i jämförelsen, så dina siffror kommer inte kunna härledas till ditt företag liksom inte du kan se vilken lantbrukare övriga siffror kommer ifrån.

Här finns några artiklar som visar på hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig!

Arvensis 2018-1 Nyckeln till lönsam höstraps

Arvensis 2017-7 Stor areal ökar lönsamheten

Arvensis 2017-7 Här gror pengarna

Arvensis 2017-45 Etablera grödan flexibelt

Arvensis 2017-1 Rätt fokus på maskinparken

Arvensis 2017-1 Flera vägar till lönsam i ekologisk odling

Arvensis 2016-7 Storlektsrationaliseringen får inte kosta för mycket i skörd

Arvensis 2016-6 Hitta ditt framgångsrecept

Arvensis 2016-3 Benchmark banar vägen

Ta kontakt med oss om du vill veta hur mycket du tjänar på varje gröda, hur mycket du kan betala i arrende och vad din produktionskostnad per kilo är.

Vill du veta mer? Sök din närmaste rådgivare via kartan.

Här finns tjänsten

Lönsam gröda
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Vi mäter värdet på ditt hantverk

TB-analys