Granskad kunskap

från Hushållningssällskapets rådgivare

Ekologisk försöksrapport 2019

Hushållningssällskapets rådgivare har på nytt samlat forskning och kunskap om ekologisk odling. Här finns intressanta försök och projekt från Sverige och våra grannländer.

Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vi har försökt skriva så att det är lätt att läsa och ta till sig. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där vi ger vår tolkning av resultaten. Det gör det lättare för dig att se vad som är intressant på din gård.

I rapporten hittar du ett tjugotal artiklar om ogräs, växtnäring, sorter, växtskydd, vall, vallfrö och grönsaker. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten:

  • Djupare rötter betyder mest vid ny skottbildning från åkertistel
  • Rätt placerad gödselpellets ger bra effekt
  • Vårkorn – med tidighet i fokus
  • Betning av ekologiskt utsäde
  • Fasta körsspår gynnsamt i grönsaksodling

Ekologisk försöksrapport 2019 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

 

Ladda ner eller beställ

Rapporten finns digitalt för nedladdning eller att hämta/beställa i tryckt version.

Klick här för att ladda ner: Ekologisk försöksrapport 2019

För dig som önskar en tryckt version finns den att hämta ut på följande sällskap:

  • HIR-Skåne
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Hushållningssällskapet Östergötland
  • HS Konsult
  • Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Vill du få den hemskickad via post? Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett exemplar. En distributionskostnad tillkommer som faktureras i samband med leveransen av rapporten.

Ekologiska försöksrapporten 2019 - ladda ner ditt ex här

Klicka här