Granskad kunskap

från Hushållningssällskapets rådgivare

Ekologisk försöksrapport

Hushållningssällskapets rådgivare samlar forskning och kunskap om ekologisk odling. Här finns intressanta försök och projekt från Sverige och våra grannländer.

I väntan på ekologisk försöksrapport 2022 släpper vi en förupplaga med artiklar kring sortval. Vi vill leverera dessa när inköpen av utsäde sker. Den färdiga rapporten kommer att publiceras i mitten av februari 2023.

I den Ekologiska försöksrapporten 2022 kommer du kunna läsa om intressanta försök och projekt från Sverige och våra grannländer. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vi har försökt skriva så att det är lätt att läsa och ta till sig. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där vi ger vår tolkning av resultaten. Det gör det lättare för dig att se vad som är intressant på din gård.

I rapporten kommer du kunna hitta ett tjugotal artiklar om ogräs, växtnäring, sorter, växtskydd, grovfoder och grönsaker. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ekologisk försöksrapport 2022 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

Förupplaga sortförsök, Ekologisk försöksrapport 2022 - ladda ner ditt ex här

Klicka här

Ekologiska försöksrapporten 2020 - ladda ner ditt ex här

Klicka här

Ekologiska försöksrapporten 2019 - ladda ner ditt ex här

Klicka här