Granskad kunskap

från Hushållningssällskapets rådgivare

Ekologisk försöksrapport

Hushållningssällskapets rådgivare samlar forskning och kunskap om ekologisk odling. Här finns intressanta försök och projekt från Sverige och våra grannländer.

I den nya Ekologiska försöksrapporten 2022 kan du läsa om intressanta försök och projekt inom ekologisk odling. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vi har försökt skriva så att det är lätt att läsa och ta till sig. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där vi ger vår tolkning av resultaten. Det gör det lättare för dig att se vad som är intressant på din gård.

I rapporten hittar du ett tjugotal artiklar om odlingsteknik, växtnäring, sorter, vallodling, skadegörare och potatis. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten:

 • Direktsådd i rågmellangröda – strategier mot ogräs vid reducerad jordbearbetning
 • Mellangrödan fixar kvävet
 • Ökat kväveutnyttjande från nötflytgödsel
 • Att så klöver och lusern i september
 • Sortförsök ekologisk potatis

Ekologisk försöksrapport 2022 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

 

Ladda ner eller beställ

Rapporten finns digitalt för nedladdning eller att hämta/beställa i tryckt version.

Klick här för att ladda nerEkologisk försöksrapport 2022

 

För dig som önskar en tryckt version finns den att hämta ut på följande Hushållningssällskap:

 • HIR-Skåne
 • HS Konsult
 • Hushållningssällskapet Gotland
 • Hushållningssällskapet Halland
 • Hushållningssällskapet Jämtland
 • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
 • Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
 • Hushållningssällskapet Sjuhärad
 • Hushållningssällskapet Västra
 • Hushållningssällskapet Östergötland

Vill du få den hemskickad via post? Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett exemplar. En distributionskostnad tillkommer som faktureras i samband med leveransen av rapporten.

Ekologisk försöksrapport 2022 - ladda ner ditt ex här

Klicka här

Ekologiska försöksrapporten 2020 - ladda ner ditt ex här

Klicka här

Ekologiska försöksrapporten 2019 - ladda ner ditt ex här

Klicka här