Granskad kunskap

från Hushållningssällskapets rådgivare

Ekologisk försöksrapport

Hushållningssällskapets rådgivare samlar forskning och kunskap om ekologisk odling. Här finns intressanta försök och projekt från Sverige och våra grannländer.

I den Ekologiska försöksrapporten 2020 kan du läsa om intressanta försök och projekt från Sverige och våra grannländer. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vi har försökt skriva så att det är lätt att läsa och ta till sig. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där vi ger vår tolkning av resultaten. Det gör det lättare för dig att se vad som är intressant på din gård.

I rapporten hittar du ett tjugotal artiklar om ogräs, växtnäring, sorter, växtskydd, grovfoder och grönsaker. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten:

 • Åkertistel och djupbearbetningsteknik
 • Mobil gröngödsling – gödsla med grönmassa
 • Sortval höstraps – egenskaperna har stor betydelse
 • Rotröta försvagar rödklöver
 • Insådd av vallbaljväxter på hösten
 • Bättre skörd med friskt potatisutsäde

Ekologisk försöksrapport 2020 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

 

Ladda ner eller beställ

Rapporten finns digitalt för nedladdning eller att hämta/beställa i tryckt version.

Klick här för att ladda ner: Ekologisk försöksrapport 2020

För dig som önskar en tryckt version finns den att hämta ut på följande sällskap:

 • HIR-Skåne
 • HS Konsult
 • Hushållningssällskapet Gotland
 • Hushållningssällskapet Halland
 • Hushållningssällskapet Jämtland
 • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
 • Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
 • Hushållningssällskapet Sjuhärad
 • Hushållningssällskapet Västra
 • Hushållningssällskapet Östergötland

Vill du få Ekologisk försöksrapport 2020 hemskickad via post? Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett exemplar. En distributionskostnad tillkommer som faktureras i samband med leveransen av rapporten.

Ekologiska försöksrapporten 2020 - ladda ner ditt ex här

Klicka här

Ekologiska försöksrapporten 2019 - ladda ner ditt ex här

Klicka här