Grönt toppmöte i Luleå

I veckan samlas representanter från landets alla Hushållningssällskap för Förbundsstämma i Luleå. Utöver de formella avhandlingarna kommer deltagarna fördjupa sig i specifika projekt och initiativ som driver den gröna omställningen i norr.

Hushållningssällskapet är Sveriges äldsta organisation inom jordbruksområdet med anor från 1791, då det första Hushållningssällskapet grundades på Gotland. Idag finns 15 Hushållningssällskap från norr till söder som genom kunskapsspridning arbetar för att utveckla de gröna näringarna och ökad livsmedelsförsörjning.

I veckan samlas representanter från hela landet för Förbundsstämma i Luleå på temat Gröna näringar i en grön omställning. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten står som värd för mötet och bland deltagarna finns bland annat Norrbottens landshövding tillika ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten Lotta Finstorp. Johan Berggren, statssekreterare vid Försvarsdepartementet, deltar via länk för att tala om civilförsvar och livsmedelsförsörjning.

Gröna näringarna har en viktig roll

Utöver de formella avhandlingarna kommer deltagarna få ta del av den gröna omställningens framfart i norr, med fokus på nyindustrialisering, enorma investeringar och framställningen av grönt, fossilfritt stål samt de gröna näringarnas roll i den pågående utvecklingen. Förutom inbjudna talare från olika organisationer kommer man även att göra ett studiebesök på Alviksgården för att se deras världsunika rötrestanläggning för produktion av biogödsel i pelletsform.

– Det känns jättekul att få visa upp viktiga delar av allt som händer här uppe nu. För att möjliggöra basnäringens utveckling behövs de gröna näringarna. Med en ökande befolkning behöver vi producera mer mat på lokalt plan för att vår redan låga självförsörjningsgrad inte ska bli relativt ännu lägre i framtiden. Här spelar Hushållningssällskapet en viktig roll och vi gör allt vi kan för att öka matproduktionen i våra län, säger Petter Antti, vd för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.