Fortsatt starkt resultat – rapport från Hushållningssällskapet Västras stämma i Karlstad

I år gick Hushållningssällskapet Västras stämma av stapeln i Karlstad. 75 personer slöt upp när organisationen bjöd in ombud och gäster.

Hushållningssällskapet Västra bildades 2019 då de tidigare Hushållningssällskapen i Värmland, Skaraborg och Väst gick samman och firar således 5 år i år.

Stämmoförhandlingarna innehöll ett flertal motioner och propositioner som speglar ett stort engagemang i medlemskåren. Hushållningssällskapet Västra visar för tredje året i rad svarta siffror och redovisar i moderbolaget en vinst om 5% på rörelseresultatet.

Stämman leddes i år av Patrik Ohlsson, Kil som tillsammans med Johan Svantesson, Säffle utgjorde stämmans presidium. Till ny styrelseledamot valdes Naana Rench från Göteborg då Viktoria Lundborg hade avsagt sig omval. Styrelsen består nu av Cecilia Ryegård (ordf), Christina Lundkvist (vice ordf), Susanne Dickson, Bengt-Åke Svensson, Fredrik Johansson, Tommy Dahlin, Naana Rench, Pär Davidsson, Anders Toftby och Peter Heie. Under eftermiddagen höll Johan Svantesson ett engagerat föredrag om sin verksamhet samt utvecklingen av lantbruket i Värmland under de senaste 30 åren.

I samband med stämman avtackades tre medarbetare som nu blir pensionärer, Elisabeth Thisner, Bengt Andréson och Margareta Frost-Johansson. Tillsammans har de gjort stor skillnad och bidragit med värdefull kunskap under sina många anställningsår vid Hushållningssällskapet.

Premierades gjorde även Hasan Hamish, Hagfors, som tilldelades Dr G Löfvenskiölds pris inom trädgård och biodling samt Jens Björck och Leif Johansson från Kisebo Lantbruk som tilldelades Gårdsmiljöpriset, instiftat av Sven Johan och Anne-Marie Persson.