HIR Skåne + 18 Lantbruk

Nya grödor och eget bränsle testas i Hushållningssällskapens försök

FÄLTRAPPORTEN nr 3 2024 På Öland förbereder man sig för extremväder och i sydvästra Västergötland pågår stora angrepp av fritfluga. Längst i norr testar man att odla drivmedel till en av gårdens traktorer och höstvetesorter som fungerar i kallare klimat, medan man på Öland testar kommersiell odling av smultron och smulgubbar.

I Hushållningssällskapets tredje Fältrapport för året är det försökstema, och som läsare får man en inblick i vad som sker på försöksgårdarna från norr till söder. På Öjebyn Agropark genomför Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten försök i vårrybs i flera steg. När rybsen skördats och pressats, förestras oljan till RME och planen är att en av traktorerna på gården ska drivas med denna RME. Man testar även olika höstvetesorter i demoförsök för att studera hur de övervintrar i kallare klimat.

— Höstvetedemon är intressant. Den ser lite glesare ut än vad den gjort tidigare år, men det är ändå positivt att den övervintrat efter en lång och kall vinter, säger Erik Häggbom, biträdande försöksledare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

På Gotland testar man olika utsädesmängder och olika metoder för ogräsbekämpning i vårkorn. Bland annat kombinerar man radhackning med radsprutning för att minska mängden kemiska bekämpningsmedel och det ser hoppfullt ut.

— Just nu ser man tydliga skillnader mellan leden och vi hoppas på lika tydliga skillnader när det är dags för skörd, säger Lovisa Nissen, försöksledare på Hushållningssällskapet Gotland, Hallfreda.

På Öland, i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges regi, har man en odlingsdemo av jordgubbar som görs i samarbete med LRF Trädgård, en del i projektet ”Ökad konkurrenskraft vid extremväder”, där man ser hur mängden vatten påverkar mängden jordgubbar. Man genomför också försök med kommersiell odling av andra bär.

— Vi testar odling av smultron och smulgubbar för att se om det kan vara ett alternativ för självplockning parallellt med de sena jordgubbssorterna, säger Magdalena Åkesson, trädgårdsingenjör på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Torslunda.

Det är varierande grad av angrepp av insekter och sjukdomar i landet. I sydvästra Västergötland har man sett väldigt stora angrepp av fritfluga i havre och majs. Längst i söder har man sett mycket insektsangrepp, som i sin tur lett till att många grödor drabbats av virus. I Mälardalen har det varit ovanligt stora angrepp av insekter som kålmal och jordloppor, och det har även varit ovanligt mycket gulrost i området.

Kontaktperson
Ebba Hellstrand, växtodlingsrådgivare
Hushållningssällskapet/HS Konsult
ebba.hellstrand@hushallningssallskapet.se
018–56 04 12

Foto: Magdalena Åkesson