Vatten- och miljörådgivare till Hushållningssällskapet Västra

Vill du vara lantbrukarens självklara bollplank när det kommer till vattenrelaterade frågor? Ett omväxlande och utvecklande arbete där du får vara med och stötta lantbruksföretagen.

Vi bedriver oberoende rådgivning till lantbruksföretag verksamma i Västra Götalands och Värmlands län. Är du lockad av rådgivarrollen som kräver en kombination av kunskap/erfarenhet och social förmåga? Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med spännande och varierande arbetsuppgifter. Med en stor portion eget driv kan arbetets utformning till stor del påverkas av dig själv.

Du ingår i en grupp med tre till fyra miljörådgivare där vi samarbetar och utvecklar tjänsterna tillsammans samt ett nationellt nätverk av vatten och miljörådgivare på Hushållningssällskapet. Du kommer också att samarbeta med våra rådgivare inom växtodling, lantbruksdjur, bygg och ekonomi vilket gör att vi kan erbjuda en mycket stimulerade arbetsmiljö.

I arbetet ingår:

• Anmälan om vattenverksamhet
• Tillståndsansökan för vattenverksamhet (inklusive miljökonsekvensbeskrivning)
• Bistå med vattenkompetens i miljötillståndsärenden ihop med våra övriga miljörådgivare
• Arbeta i olika projekt inom tex Lova och Greppa näringen

Det är meriterande om du har kunskap/erfarenhet:

• Vattenuttagets påverkan på miljön (grundvattennivåer, biologisk mångfald, fisk etc.)
• Våtmarker, bevattning och bevattningsdammar. Placering, utformning, kostnad och funktion
• Olika grödors behov av bevattning

Vi söker dig som är utbildad agronom, limnolog, biolog eller civilingenjör inom miljö- och vattenteknik eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av lantbruk och rådgivning meriteras högt.

Arbetsplatsen omfattas av svenska kollektivavtal och tjänsten är på heltid/deltid. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

Kontaktpersoner:

Charlotta Norén, miljörådgivare, 0511-24808
Sofia Hedlund, affärsområdeschef, 070-8290921
Christina Eliasson, facklig företrädare Naturvetarna, 0511-24854

Ansökan med CV till:

Sofia Hedlund
sofia.hedlund@hushallningssallskapet.se
Hushållningssällskapet Västra
Ventilgatan5c
653 45 Karlstad

Ansökningar behandlas löpande.
Sista ansökningsdag 15 augusti 2024