Skogsbrand, del 1: Var beredd om det händer

Skogsbruksåtgärder innebär en risk att starta bränder och vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att minimera risk för antändning. Vi ska inte sluta med att utföra åtgärder, men risken för skogsbrand bör tas med när vi fattar beslut. Klimatförändringarna innebär dessutom att vi behöver mer kunskap och göra oss mer förberedda för bränder.

Innehåll

Det här är den första kursen av två som handlar skogsbränder. Den första kursen syftar till att stärka kunskapen om det förebyggande arbetet mot skogsbränder.  Här får du grundläggande kunskap om:

  • Hur brand kan uppstå
  • Hur skogen brinner
  • Hur ni i byn kan starta samverkan för att förebygga.

Målsättningen är att du som markägare ska vara en del av att minska de negativa följderna av skogsbränder, men framför allt du ska känna att du gör vad du kan för att bränderna aldrig startar.

Kursen är kostnadsfri och en del av projektet Gradvis som syftar till klimatoptimering av Sveriges Lant- och Skogsbruk, finansierad genom Landsbygdsprogrammet. 

Så här gör du för att delta

Första gången du ska gå en webbkurs hos Hushållningssällskapet måste du börja med att skapa ett användarkonto i vår kursportal. Följ stegen 1-3. Om du redan har ett registrerat konto går du direkt till steg 3:
1: Skapa ett användarkonto på Hushållningssällskapets webbkursportal.
2: Ett e-postmeddelande med en länk skickas till den epost-adress du angett. Bekräfta ditt användarkonto genom att klicka på länken i meddelandet.
3: Klicka på kurslänken här: Skogsbrand – var beredd om det händer och ange kurskoden 0938.

Om det skulle uppstå frågor i samband med inloggning är du välkommen att kontakta Karin Carlsson, Hushållningssällskapet Västra, karin.carlsson@hushallningssallskapet.se.

Kursen är anpassad för att läsas på en dator/laptop eller surfplatta (ej mobiltelefon)

Kursens författare

Annie Johansson, Kyllesjö skog
annie.johansson@kyllesjoskog.se

Kontaktperson hos Hushållningssällskapet

Magnus Ekström, Hushållningssällskapet Jönköping
magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se

Kurs på plats

En del kurser innehåller både digitala moment och träffar på plats där du lär dig praktiska moment. Sök i kalendern efter utbildning inom aktuellt område.

Kalender

Läs mer om våra tjänster inom Skog

Klicka här