Gradvis-Skogen i ett förändrat klimat

Klimatet på jorden håller på att förändras. Inom de gröna näringarna kommer det i många fall krävas stora ansträngningar för att klara av att bibehålla samma produktion som idag. Den här kursen handlar om skogen och hur skogsbruket påverkas av ett förändrat klimat.

Innehåll

Vi berättar om befintlig klimatforskning och hur förändringar av klimatet påverkar skogen. Hur kan skogsbruket anpassa sig till ett förändrat klimat genom att:

  • Nyttja fördelarna i form av bättre tillväxt, nya trädslag eller andra skötselmetoder?
  • Minimera riskerna av negativa effekter som exempelvis väderextremer, ändrade nederbördsmönster eller mindre tjäle i marken?

Kursen är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.

Så här gör du för att delta

Steg 1: Skapa ett användarkonto på Hushållningssällskapets lärplattform (Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)Steg 2: Ett e-postmeddelande med en länk skickas till den epost-adress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.Steg 3: Klicka på länken: Skogskurser (Välj därefter den kurs du vill gå.)

Kursen är anpassad för att läsas på en dator/laptop eller surfplatta, men inte mobiltelefon.

Kursledare

Magnus Ekström, Hushållningssällskapet Jönköping
magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se

Olof Olsson, HS Konsult AB, Uppsala
olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Susanne Johansson, Hushållningssällskapet Västra
susanne.johansson@hushallningssallskapet.se

Läs mer om våra tjänster inom Skog

Klicka här

Kurs på plats

En del kurser innehåller både digitala moment och träffar på plats där du lär dig praktiska moment. Sök i kalendern efter utbildning inom aktuellt område.

Kalender