Anpassa för extremväder - kunskap för trädgårdsodlare

Inom satsningen Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder har ett stort antal webbinarier och kurser genomförts runt om i Sverige i samarbete mellan LRF Trädgård och Hushållningssällskapet. Kunskaper från dessa utbildningstillfällen har samlats i 10 digitala kurser producerade av våra expertrådgivare inom satsningen.

Kursernas innehåll

Målet med kurserna är att du som är trädgårdsodlare ska få verktyg att förebygga problemen vid extremt väder, chans att minimera intäktsbortfall och på längre sikt även stärka branschens konkurrenskraft. Kurserna är anpassade för trädgårdsnäringen men kan även passa för dig som är verksam inom andra delar av den gröna näringen.

De tio kurserna är kostnadsfria. Studiesättet är väldigt flexibelt då allt genomförs individuellt, vilket innebär att du själv styr helt över din tid och kan påbörja och slutföra dem i din egen takt – när det passar dig bäst. Kurserna kan läsas oberoende av varandra och i valfri följd.

Kurserna du har att välja mellan är:

  1. Extremväder – vad har vi att vänta?
  2. Dränera för friska rötter
  3. Bevattningskurs för grönsaksodlare
  4. Jordhälsa
  5. Lagar och regler kring vattenuttag
  6. Frostskydd för fruktodlare
  7. Rätt bevattningsstrategi vid substratodling av bär
  8. Vattenkvalitet
  9. Understödjande grödor
  10. Ogräs

Så här gör du för att delta

Steg 1: Skapa ett användarkonto på Hushållningssällskapets lärplattform (Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)Steg 2: Ett e-postmeddelande med en länk skickas till den epost-adress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.Steg 3: Klicka på länken: Extremväder – kunskap för trädgårdsodlare

Ansvarig för innehållet 
Lotta Drabe-Vesterlund, lotta.drabe-vesterlund@lrf.se

Kontaktperson för support i lärplattformen
Karin Carlsson, karin.carlsson@hushallningssallskapet.se