Utbildning

Med 200 års erfarenhet vet vi att det finns mycket att lära av framtiden.

Hushållningssällskapet är en medlemsstyrd kunskapsorganisation. För att trygga tillgången på kompetent arbetskraft till landsbygdens näringar driver vi sju naturbruksgymnasier.

Till landsbygdens näringsliv erbjuder vi även ett brett utbud av kurser, både i öppen form och som uppdragsutbildningar. Som medlem erbjuds du många möjligheter till kompetensutveckling.