Hushållningssällskapet Halland

Magnus Goiting

Försökstekniker

Hushållningssällskapet Halland

0708-14 65 09

035-465 11

Fältförsök