Cristian Nilsson

Hushållningssällskapet Halland

Cristian Nilsson

Försöksledare

Hushållningssällskapet Halland

0736-20 51 41

035-465 10

Fältförsök