Nöt 46. Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket

Kontrollen kan omfatta

  • Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Avlivning av djur i besättningen görs av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.

Vad säger lagen?

Läs mer