Nöt 44. Kraven på tillsyn av kalvar är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Kalvar som hålls inomhus ska ses till minst två gånger om dagen. Detta gäller oavsett om kalvarna befinner sig i en särskilt utsatt situation eller inte.
  • För kalvar som behöver extra tillsyn se Nöt 3.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Kolla till kalvarna minst två gånger per dag.

Vad säger lagen?