Nöt 58. Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter

Kontrollen kan omfatta

  • En bedömning av om tillsynen är betryggande i aktuellt hållandesystem.
  • Kan samtliga djur upptäckas vid varje tillsynstillfälle? I extensiva djurhållningssystem på vidsträckta beten som kan vara svåra att överblicka, kan det hända att enstaka djur inte upptäcks vid varje tillsynstillfälle, finns det betryggande rutiner i dessa situationer?
  • Det ska finnas förutsättningar för att upptäcka samtliga djur/djurgrupper som bygger på exempelvis djurhållarens lokala kännedom om djuren, terräng, utdelning av att lockgiva.
  • Samtliga resurser som djuren är beroende av ska dock alltid kontrolleras vid varje tillfälle som tillsyn sker, till exempel tillgång till foder, vatten eller mineralsalt.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

Vad säger lagen?