Nöt 53. Kraven på kalvars tillgång till vatten och vattnets kvalité är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

 • Att automatiska vattenkoppar för nötkreatur har tillräckligt flöde så att djuren kan dricka lugnt och naturligt. Vattenkopparna bör klara flödet även om flera vattenkoppar används samtidigt.
 • Om nötkreaturen inte har fri tillgång till vatten ska de ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen. Fråga djurhållaren om rutiner för hur ofta och när vatten ges till djuren om detta visar sig vara aktuellt.
 • Att kalvarna har fri tillgång till vatten när det är mycket varmt eller om de är sjuka och att de i övrigt har tillräcklig tillgång till vatten. Fråga djurhållaren om rutinerna kring vattning av kalvarna.
 • I vilken omfattning utförs vattenanalys. Be att få se eventuella analyssvar. Det är viktigt att förvissa sig om var i stallet vattenprovet är taget. Mejeriernas vattenprov tas oftast i mjölkrummet, men skillnaden i kvalitet hos vattnet kan vara stor mellan mjölkrummet och där djuren dricker.
 • Vilken typ av vattentäkt som används. För att bedöma risken för föroreningar. Hur är vattentäkten placerad i förhållande till djurstallet/djurstallarna. Vägledning Följande iakttagelser kan indikera brister vad gäller utfodring:
 • Om djuren inte står i normal kroppsposition (t.ex. står på knä för att komma åt fodret).
 • Om djuren har skavskador från utfodringsinredningen, t.ex. på framsidan av skuldrorna eller i nacken.
 • Om inte alla djur i lösdrift vid samtidig utfodring står vid foderplatsen.
 • Om färre än hälften av djuren kan äta samtidigt vid fri utfordring.
 • Om det förekommer aggressiva eller andra oönskade beteenden mellan djuren vid utfodrings- eller vattenställen.
 • Om det förekommer stor spridning i hull inom djurgruppen. Hullet på kvigor som nyligen kalvat in är en bra värdemätare på hur utfodringssystemet fungerar eftersom dessa oftast är låga i rang. Är denna djurgrupp i gott hull kan man generellt utgå ifrån att utfodringssystemet och grupperingen är tillfredsställande.
 • Om det förekommer djur som är under- eller över normalhull och vad som i så fall kan vara orsakerna till det.

Gödsel ska inte förekomma varken i fodret eller i vattnet. Vattnets kvalitet måste vara god eftersom skadliga organismer annars lätt kan föröka sig i vommen. Idisslare är känsligare för främmande mikroorganismer i vattnet än vad enkelmagade djur är. God lukt och smak på vattnet ökar förutsättningarna för att nötkreaturen ska dricka tillräcklig mängd vatten.

Kalvar behöver vid normal stalltemperatur dagligen en vätskemängd som motsvarar åtta till tio procent av sin vikt. Om det är mycket varmt eller kalven har feber eller diarré, är vätskebehovet större. En kalv som är törstig äter mindre mängd foder, vilket ger en negativ inverkan på tillväxten. Kontrollera därför om kalvarna har fri tillgång till vatten eller inte. Diskutera rutinerna avseende detta med djurhållaren.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Se till att automatiska vattenkoppar för nötkreatur har tillräckligt flöde så att djuren kan dricka lugnt och naturligt. Vattenkopparna bör klara flödet även om flera vattenkoppar används samtidigt.
 • Hur man kontrollerar vattenflödet: Tillräckligt flöde är 15 – 20 L vatten per min. Om du låter en vattenkopp flöda över ner i en hink, bör du fylla 10 L inom 40 sec.
 • Om nötkreaturen inte har fri tillgång till vatten ska de ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen.
 • Se till att kalvarna har fri tillgång till vatten när det är mycket varmt eller om de är sjuka och att de i övrigt har tillräcklig tillgång till vatten.

Vad säger lagen?

Läs mer