Nöt 4. Automatiska system och anordningar hos nötkreatur äldre än 6 månader ges daglig tillsyn

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för utförandet av den dagliga kontrollen. Hur ofta kontrolleras att automatiska vattenkoppar, utfordringsutrustning, ventilationssystem, utgödslingssystem m.m. fungerar? Ev, test av ett utspritt urval av vattenkoppar så att de fungerar.
  • Trasig eller nedsmutsad utrustning kan vara tecken på bristande tillsyn.
  • Vatten- och utfordringsanordningar ska hålla en god hygienisk nivå, en bra standard och ska vara i funktionellt skick.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Skapa goda arbetsrutiner/checklista för:

  • Daglig tillsyn av vattenkoppar, flöde och hygien.
  • Daglig tillsyn av foder automater, funktion och hygien.
  • Daglig tillsyn av ventilations och utgödslings system.
  • Finns ex, nödventilation, hur fungerar den?

Hur man kontrollerar vattenflödet: Tillräckligt flöde är 15–20 liter vatten per minut. Om du låter en vattenkopp flöda över ner i en hink, bör du fylla 10 liter inom 40 sekunder.

Vad säger lagen?