Nöt 30. Vad säger lagen?

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Vatten två gånger per dygn är inte grundvillkor. (AD, bilaga, punkt 16) – Tilldelning av vatten eller andra vätskor till kalvar är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 13)

DL 2 kap. 4 §

Krav på tillsyn, foder och vatten

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur.

L104 3 kap. 5 §

5 § Djur ska få dricksvatten minst två gånger per dygn. Vid mycket varm väderlek samt vid sjukdom ska kalvar dock ha ständig tillgång till dricksvatten.