Nöt 27. Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel

Kontrollen kan omfatta

 • Hur ofta fodergivan beräknas och justeras.
 • Att lagring och fodertillverkning på gården håller en hög hygienisk nivå.
 • Att fodervagnar skrapas rena från foderrester och rengörs (ca en gång per vecka rekommenderas).
 • Transportvägar till, och hygien på, körbara foderbord, om sådana används. • Lagringsutrymmens skick och skötsel.
 • Resultat av foderanalys, har djurägaren tagit hänsyn till resultaten?
 • Om det förekommer djur i för lågt hull.
 • Att kalvar får ett grovfoder eller annat foder som innehåller tillräckligt med järn.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Djur ska dagligen ges foder av lämplig struktur. Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.
 • Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov
 • Använd lukt, syn och känsel vid bedömningen av foder och vatten. Bra ensilage ska ha en frisk lukt, syrlig smak och vara svalt.
 • Håll en god hygien, fodervagnar och liknande bör rengöras regelbundet, hur ofta beror på vilka fodermedel som ingår och vilken typ av blandare som används.

Vad säger lagen?