Nöt 49. Utfodrings- och vattensystem för kalvar är utformade, konstruerade, placerade och underhålls så att risken för förorening av vatten och foder minimeras

Kontrollen kan omfatta

 • Hur ofta fodergivan beräknas och justeras.
 • Att lagring och fodertillverkning på gården håller en hög hygienisk nivå.
 • Att fodervagnar skrapas rena från foderrester och rengörs (ca en gång per vecka rekommenderas).
 • Transportvägar till, och hygien på, körbara foderbord, om sådana används.
 • Lagringsutrymmens skick och skötsel.
 • Resultat av foderanalys, har djurägaren tagit hänsyn till resultaten?
 • Om det förekommer djur i för lågt hull.
 • Att kalvar får ett grovfoder eller annat foder som innehåller tillräckligt med järn.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vägledning

Vissa företeelser kan vara svåra att kontrollera vid ett enstaka kontrolltillfälle på gården, t.ex. antalet utfodringstillfällen per dag. Utgå då från vad som går att se vid kontrollen. Tyder allt på att djuren är i normalt hull och får vad de behöver i form av foder och vatten av god kvalitet samt att djuren är i god hälsa kan ”Ja” markeras i checklistan. Avmagring, sjukdomar och dåligt allmäntillstånd kan bero på otillräckligt med foder, undermåligt foder eller till näringssammansättningen obalanserad foderstat. Använd lukt, syn och känsel vid bedömningen av foder och vatten. Bra ensilage ska ha en frisk lukt, syrlig smak och vara svalt. Ett ensilage med grönmögel, varmgång, smörsyralukt som dessutom är ”kletigt” är direkt olämpligt som djurföda. I ett system där man blandar foder med olika råvaror är det extra viktigt att dessa håller hög hygienisk kvalité. I stort sett alla blandsystem innehåller skrymslen där gammalt foder kan orsaka skada inom främst mjölkproducerande besättningar, med förhöjda cellhalter i mjölken och ohälsa i besättningen som följd. Fodervagnar och liknande bör därför rengöras regelbundet, hur ofta beror på vilka fodermedel som ingår och vilken typ av blandare som används. Kalvar som har fri tillgång till grovfoder bör anses få i sig tillräckligt med järn. Andra foderslag såsom olika kalvnäringar eller kraftfoder kan dock också fylla kalvens behov av järn. I det fall kalvarna inte har fri tillgång till grovfoder ska kontrollen även utföras i enlighet med Nöt 29.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Djur ska dagligen ges foder av lämplig struktur. Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.
 • Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov
 • Använd lukt, syn och känsel vid bedömningen av foder och vatten. Bra ensilage ska ha en frisk lukt, syrlig smak och vara svalt.
 • Håll en god hygien vid utfodringsplatsen, fodervagnar och liknande bör rengöras regelbundet, hur ofta beror på vilka fodermedel som ingår och vilken typ av blandare som används.

Vad säger lagen?