Nöt 36. Kraven för hållande av utegångsdjur är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

Rutiner för tillsyn och skötsel av djuren.

 • Nötkreaturens allmäntillstånd, hull, hårrem, parasittryck, ålder m.m. som påverkar deras köldtålighet och lämplighet för utevistelse under den kalla årstiden. Inklusive rutiner för parasitbekämpning. De yttre förhållandena är av stor betydelse. I kallt och torrt klimat är pälsens isolerande förmåga god, vid regn och blåst kyls djuren lättare ner.
 • Att djuren har tillgång till ligghall eller ingår i Sveriges Nötköttsproducenters kontrollprogram för utegångsdjur utan ligghall. För djurhållare anslutna till kontrollprogrammet gäller ett generellt undantag från kravet på ligghall. Det är Jordbruksverket som beslutar om anslutning till kontrollprogrammet och genom kopia på beslutet informerar aktuell länsstyrelse. Information om anslutna besättningar kan också fås av Gård & Djurhälsan som årligen kontrollerar de anslutna besättningarna.
 • Att behandlingsutrymmen/sjukboxar finns lätt tillgängliga och att dessa utrymmen vid behov går att värmas upp eller motsvarande.

Finns resurser som: infångningsanordningar, utfodringsanordningar med låsbara grindar och närbelägna behandlingsrum.

 • Hur hanteras utegångsdjur som behöver klippas, undersökas, verkas eller semineras.
 • upptrampade markytor där djuren ofta uppehåller sig t.ex. vid vatten- och foderplatser,
 • utfodringsplatsers placering i förhållande till ligghall (kan ha betydelse för att optimera användningsgraden av ligghallen).

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Djuren ska ha tillgång till ligghall eller ingå i Sveriges Nötköttsproducenters kontrollprogram för utegångsdjur utan ligghall.
 • Se till att djuren har tillgång till vatten som bedöms vara tjänligt. Vid kontroll av utegångsdjur är djurhållarens kunskap och förståelse av djurhållningsformen av stor betydelse.
 • Gruppera djuren på ett korrekt sätt, i jämna åldersgrupper, utan risk för tjuvbetäckningar.

 Särskilt om tidig dräktighet vid dikoproduktion

 • För tidig betäckning av kvigor får inte ske och kvigorna måste hållas på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras.
 • Att behandlingsutrymmen/sjukboxar finns lätt tillgängliga och att dessa utrymmen vid behov går att värmas upp eller motsvarande.

Särskilt om upptrampad mark

För bedömning av upptrampad mark, särskilt i anslutning av hårt belastade ytor (vatten- och foderplatser i huvudsak) kan följande skala vara vägledande:

 • Torrt, ej upptrampat – OK
 • Om marken är upptrampad så att minst klövarna på de vuxna djuren sjunker ned – flytta utfodringsplatserna.
 • Om djur har intorkad jord/lera ända upp i hasarna eller liknande leder det till allvarlig anmärkning med direkt krav på åtgärd.
 • Åtgärder som kan vidtas: förbättring av dränering, hårdgöra markytan, flyttning av utfodringsanordning m.m.

Du hittar mer information om hantering av utegångsdjur:

I Jordbruksverkets informationsskrift ”Jordbruksinformation 12 – 1997”. För bedömning av utegångsdjur även instruktionen till kontrollprogrammet Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur

Vad säger lagen?