Nöt 4. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 4 §

Krav på tillsyn, foder och vatten

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur.

 

L104 2 kap. 7 §

Tillsyn

7 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska kontrolleras dagligen.

L104 4 kap. 8 §

Stallklimat och luftkvalitet

8 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.