Nöt 23. Belysning finns så att tillsyn av nötkreatur äldre än 6 månader alltid kan ske utan svårigheter

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns fast monterad belysning i stallavdelningen. Observera att belysningen i ligghallar inte behöver vara fast monterad.
  • Att belysningen är sådan att varje djur i respektive utrymme i stallavdelningen går att inspektera oavsett tidpunkt på dygnet. Riktvärde för belysningsstyrka är ca 100 lux, vilket med lysrör motsvarar 2,5 – 5 W/m2 golvarea.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Se till att det finns belysning så att tillsyn av nötkreatur äldre än 6 månader alltid kan ske utan svårigheter.
  • Skapa en rutin kring kontroll och rengöring av belysning samt armatur
  • Byt ut vid behov
  • Riktvärde för belysningsstyrka är ca 100 lux, vilket med lysrör motsvarar 2,5 – 5 W/m2

Vad säger lagen?