Nöt 33. Vad säger lagen?

L104 4 kap. 2 §

2 § Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och stallklimat (termisk komfort).

Allmänna råd till L104 4 kap. 2 §

För nötkreatur som är äldre än en månad bör liggplatsen vara försedd med strö. Under den kalla årstiden bör liggytorna i stallar med utomhusliknande klimat vara försedda med en bädd av halm eller annat skyddande material som är lämpligt för djuren.