Nöt 38. Övriga operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att veterinär utför övriga ingrepp, t.ex. kastrering av tjurkalvar och ingrepp i klövar som involverar underliggande mjukdelsvävnad. Avstämning kan ske genom att ta del av journal.
  • Att övertaliga spenar på kalvar tas bort när djuret är under påverkan av allmän smärtlindring samt i övrigt i enlighet med gällande föreskrift. Avstämning kan ske genom att ta del av djurhållarens rutiner för ingreppet, inklusive hygienrutiner.
  • Att märkning bara har utförts för att uppfylla kraven på identitetsmärkning och att det har skett/sker på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt, samt att den som utför ingreppet har tillräcklig kunskap om hur detta ska göras.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Anlita en veterinär för kastrering av tjurkalvar och borttagning av övertaliga spenar på kalvar
  • Öronmärk djuren på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt

Vad säger lagen?