Nöt 26. Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att placeringen och dimensioneringen av utfodrings- och vattningsanordningar möjliggör för djuren att inta foder och vatten på ett lugnt och naturligt sätt. Exempelvis ska djuren kunna ha en naturlig kroppsställning då de äter och dricker.
 • Hur ofta djuren i lösdrift för mjölkkor grupperas om efter laktationsstadie.
 • Att alla nötkreatur får plats att äta samtidigt om utfodring av något foderslag sker samtidigt för alla djur. (Vid fri tilldelning av allt foder får antalet ätplatser minskas till en ätplats per tre djur enligt föreskrifterna).
 • Att djuren har tillräckligt med utrymme för att äta.
 • Att antalet drickplatser finns i rätt mängd i förhållande till antalet djur.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Läs mer under avsnittet grundvillkor.

Utformning, dimensionering och placering kan i vissa fall vara grundvillkor. (AD, bilaga, punkt 17)

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Det ska finns tillräcklig med ätplatser i stallet. Vid fri tilldelning är det minst 1 ätplats per 3 djur.
  • Justera antal utfodringstilllfällen för att säkerställa att alla får i sig rätt fodermängd utan trängsel eller konkurrens
 • Djuren ska ha tillgång till vatten så rätt vattenmängd kan uppfyllas utan problem.
 • Följ upp regelbundet gruppindelningarna i laktationen för att rätt fodermängd ges till rätt grupp av djur och att alla har möjlighet att få i sig rätt fodermängd.
  • Kontrollera hullet särskilt på 1:a kalvarna. Eftersom 1:a kalvarna oftast är låga i rang så är deras hull en bra indikator om utfodringen fungerar.
  • Kontrollera hur konkurrensen vid kraftfoderstationerna fungerar. Om hög-rankade kor stöter bort låg-rankade kan detta vara tecken på fel gruppdynamik som orsakar stress och sämre hull. Se då över möjligheten till att omgruppera på något sätt.
 • Kontrollera om djuren inte står i normal kroppsposition (t.ex. står på knä för att komma åt fodret).
 • Kontrollera om djuren har skavskador från utfodringsinredningen, t.ex. på framsidan av skuldrorna eller i nacken.

Vad säger lagen?